Buy vietnamhandicrafts.us, please call: +84 917 212 969


Tin tức
Tiền phạt nhỏ bé không ngăn chặn tội phạm môi trường

Nguyễn Xuân Lý , người đứng đầu Bộ Cục phòng chống tội phạm môi trường Công an , cũng nói với một hội thảo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mà tội phạm môi trường và hành vi vi phạm trong việc quản lý chất thải nguy hại đã tăng lên trên toàn quốc trong cách " phức tạp " .

Lý do chính là sự trừng phạt của pháp luật là không đủ mạnh để ngăn chặn hành động như vậy , ông nói.

Hội thảo đã thảo luận cách phòng, chống tội phạm môi trường và hành vi vi phạm liên quan đến quản lý chất thải nguy hại .

Lý cho biết chỉ 60 phần trăm chất thải nguy hại phát sinh trong cả nước đã được điều trị và số tiền còn lại được chôn cất trái phép , đổ ra môi trường hoặc tái chế để sử dụng.

Trong năm 2010, Việt Nam thải ra khoảng 32 triệu tấn chất thải rắn , trong đó có 1 triệu tấn chất thải nguy hại .

Chất thải nguy hại được tạo ra chủ yếu trong các nhà máy công nghiệp , làng nghề và cơ sở y tế .

Trong khi các hành vi vi phạm là phổ biến rộng rãi , thanh tra và trừng phạt bao gồm chỉ có khoảng 10 phần trăm của số thực tế các trường hợp, theo Cục Phòng chống tội phạm môi trường .

Năm ngoái , tổng cộng 322 trường hợp vi phạm quản lý chất thải nguy hại đã được phát hiện và bị phạt tổng cộng VND10billion ( 476.000 USD).

Trong số này, 29 phần trăm là hành vi vi phạm quy định về xả chất thải nguy hại , 33 phần trăm trên thu thập và vận chuyển nó , 25 phần trăm trên phá hủy và đổ vào môi trường và 13 phần trăm trên tái chế để tái sử dụng .

Theo quy định hiện hành , mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm trong việc quản lý chất thải nguy hại đã được chỉ là 500 triệu đồng ( 23.000 USD) , trong khi các hành động của các công ty vi phạm lấy họ những lợi ích của một vài tỷ đồng.

Tham gia hội thảo cho biết một vấn đề cấp bách là các hành vi vi phạm phổ biến rộng rãi vào việc nhập khẩu chất thải nguy hại , bao gồm cả thiết bị điện tử cũ và pin cũ , dưới dạng nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất , tạm nhập tái xuất .

Nhập khẩu pin cũ cho chủ trì , một quá trình giải phóng các chất độc hại khác như axit và thủy ngân vào môi trường không qua xử lý thích hợp, đã có tác động môi trường nghiêm trọng , họ nói .

Lý sau đó nhận xét rằng Việt Nam đã trở thành một bãi rác công nghiệp cho các nước đang phát triển .

Hoàng Văn Vy , Phó trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thanh tra , cho biết trong một số địa phương năng lực quản lý chất thải nguy hại vẫn còn yếu kém và tham nhũng là phổ biến .

Quản lý chất thải nguy hại có hiệu quả , Chính phủ cần thiết để hoàn thành các quy định pháp lý chi tiết sớm , Vy nói.

Ông cho biết việc kiểm tra vi phạm phải được củng cố và hình phạt được thực hiện để phù hợp với tội phạm .