Buy vietnamhandicrafts.us, please call: +84 917 212 969


Tin tức
Google+ vượt ngưỡng 3.4 tỷ hình ảnh được chia sẻ

Với trên 40 triệu người sử dụng Google Plus trong vòng 100 ngày triển khai dịch vụ, đã có 3.4 tỷ hình ảnh được chia sẻ. Với tốc độ tải hình ảnh và sử dụng đơn giản Google+ đang ngày càng lớn mạnh

 

Với tốc độ load ảnh nhanh  và việc đồng bộ hình ảnh tất cả các ứng dụng của Google với picasa vì vậy việc lưu giữi và chia sẻ ảnh sẽ đơn giản và tiện lợi rất nhiều.